نویسنده = ���������������� ����������
پنهان‌نگاری متقارن مبتنی بر استنتاج میدان متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

بهناز عبدالهی؛ احد هراتی؛ امیرحسین طاهری‌نیا