نویسنده = علی برق‌لامع
ارائه یک چارچوب ریاضی برای تحلیل ارزشمندی وفاداری مشتری در سیستم‌های تجارت الکترونیک مبتنی بر مدل بنگاه‌تجاری و مشتری IBM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

علی برق‌لامع؛ احسان موسوی‌خانقاه