نویسنده = ������������ ��������������
طراحی و تبیین سیستم‌ توصیه‌گر با رویکرد تحلیل احساسات فازی برای توزیع بهینه محصولات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مجید بهروان؛ محمدرضا معتدل؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر