نویسنده = احسان شریفی
استفاده از شبکه عصبی عمیق بهینه شده با الگوریتم ژنتیک برای بازشناسی رویدادهای ویدیوی فوتبال (در دست انتشار)

دوره 19، شماره 2، آذر 1400

امیرحسین زنگنه؛ احسان شریفی؛ کامران لایقی؛ مهدی چم‌پور


ارتقاء فرآیند مطالعه نگاشتی نظام‏‌مند از طریق یک رویکرد معنایی

دوره 18، شماره 2، آذر 1399

احسان شریفی؛ احمد عبدالله‌زاده‌بارفروش