نویسنده = ������������ ��������
یک معماری شبکه روی حافظه برای تسریع انتقال داده در درون حافظه

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398

بیتا دبیری؛ مهدی مدرسی


ارائه یک شبکه روی تراشه با کارآیی بالا و توان مصرفی کم برای شبکه‌های عصبی

دوره 13، شماره 2، آذر 1394

نسرین اکبری؛ بیتا دبیری؛ مهدی مدرسی