نویسنده = ��������������������� ����������
امنیت در پردازش لبه‌ای: مروری بر چالش‌ها و راه‌کارهای موجود

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398

پریسا حسنی‌زاده؛ سیاوش بیات‌سرمدی