نویسنده = سید ابوالقاسم میرروشندل
استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای بهبود مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 15، شماره 2، آذر 1396

الناز مظاهری؛ سید ابوالقاسم میرروشندل


دگربیان: توسعه پیکره متنی فارسی جملات و عبارات معادل به کمک روش جمع‌سپاری

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396

رضا معانی‌جو؛ سید ابوالقاسم میرروشندل


پیش‌بینی رفتار مشتریان بیمه از طریق ترکیب تکنیک‌های داده کاوی

دوره 14، شماره 2، آذر 1395

احسان مختاری؛ سید ابوالقاسم میرروشندل


یادگیری عمیق در خلاصه‌سازی چندسندی متون فارسی

دوره 14، شماره 2، آذر 1395

شیما محرابی؛ حمیدرضا احمدی‌فر؛ سید ابوالقاسم میرروشندل