نویسنده = ���������������� ��������
ذخیره‌سازی موقت در شبکه‌های با رسانه مشترک در شرایط محبوبیت غیر یکنواخت و ناهمگن محتوا با استفاده از روش‌های مکاشفه‌ای

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

عبدالله غفاری‌ششجوانی؛ احمد خونساری؛ سید‌پویا شریعت‌پناهی؛ معصومه مرادیان