کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
مدل موقعیت‌یابی متون در داده‌های عظیم تصویری

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399

امین‌اله مه‌آبادی


روش عمومی قابل‌اعتماد موقیعت‌یابی متن در تصاویر طبیعی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1396

امین اله مه آبادی؛ علیرضا زارعی


آشکارسازی چهره انسان در تصاویر دیجیتال

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1395

علیرضا زارعی؛ امین‌اله مه‌آبادی