کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
ارزیابی رویکردهای مختلف هرس در میزان تحمل‌پذیری اشکال در شبکه‌های عصبی عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

ستاره احصایی؛ محسن راجی؛ بهنام قوامی


ارزیابی رویکردهای مختلف هرس در میزان تحمل‌پذیری اشکال در شبکه‌های عصبی عمیق

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

ستاره احصایی؛ محسن راجی؛ بهنام قوامی


ارزیابی اثر خطای انسانی بر اتکاپذیری سامانه‌های ذخیره‌سازی داده

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399

مصطفی کیشانی؛ حسین اسدی


به سوی ارزیابی سیستم‌های خودتطبیق

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1394

اسلام ناظمی؛ حسین صدر؛ مژده نظری سلیماندارابی