کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی بازگشتی
توصیف تصویر دیجیتال به زبان فارسی بر پایه یادگیری عمیق و جستجوی پرتو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

علی معرفی؛ همایون مهدوی نسب


توصیف تصویر دیجیتال به زبان فارسی بر پایه یادگیری عمیق و جستجوی پرتو

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

علی معروفی؛ همایون مهدوی‌نسب