کلیدواژه‌ها = طول عمر
افزایش طول‌عمر حافظه‌ی نهان سطح آخر غیرفرار با کمک بلوک‌های ذخیره

دوره 13، شماره 2، آذر 1394

محمدرضا جوکار؛ محمد ارجمند؛ حمید سربازی‌آزاد