کلیدواژه‌ها = شبکه روی تراشه
ارائه یک شبکه روی تراشه با کارآیی بالا و توان مصرفی کم برای شبکه‌های عصبی

دوره 13، شماره 2، آذر 1394

نسرین اکبری؛ بیتا دبیری؛ مهدی مدرسی