کلیدواژه‌ها = ان‌پی-کامل
الگوریتم زمان خطی برای پیدا کردن مسیر همیلتونی در گراف توری L-شکل با یک حفره‌ی مستطیلی با اندازه فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مهران زالی‌قهی؛ فاطمه کشاورز‌کوهجردی


الگوریتم زمان خطی برای پیدا کردن مسیر همیلتونی در گراف توری L-شکل با یک حفره‌ی مستطیلی با اندازه فرد

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

مهران زالی‌قهی؛ فاطمه کشاورز کوهجردی