کلیدواژه‌ها = یادگیری بانظارت
تخمین زاویة سر در شناسایی چهرۀ انسان با استفاده از روش یادگیری خودنظارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مهدی پورمیرزایی؛ غلامعلی منتظر؛ سیدابراهیم موسوی


تخمین زاویة سر در شناسایی چهرۀ انسان با استفاده از روش یادگیری خودنظارتی

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

مهدی پور‌میرزایی؛ غلامعلی منتظر؛ سید‌ابراهیم موسوی