کلیدواژه‌ها = اعوجاج غیر جمع‌شونده
پنهان‌نگاری متقارن مبتنی بر استنتاج میدان متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

بهناز عبدالهی؛ احد هراتی؛ امیرحسین طاهری‌نیا


پنهان‌نگاری متقارن مبتنی بر استنتاج میدان متوسط

دوره 20، شماره 2، آذر 1401

بهناز عبدالهی؛ احد هراتی؛ امیرحسین طاهری‌نیا