کلیدواژه‌ها = آگاه از زمینه
ارائه یک طرح تشخیص بدرفتاری داده محور و آگاه از زمینه در شبکه‌ی بین خودرویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

زهرا گرجی؛ سعید شکرالهی


ارائه یک طرح تشخیص بدرفتاری داده محور و آگاه از زمینه در شبکه‌ی بین خودرویی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

زهرا گرجی؛ سعید شکرالهی


ارائه سیستم پیشنهاد‌دهنده آگاه از زمینه تاکسی با استفاده از روش فیلترسازی ترکیبی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398

زینب اسحاقی؛ فرانک فتوحی‌قزوینی