کلیدواژه‌ها = شبکه‌ی YOLOv3
تشخیص و شناسایی علائم ترافیکی با استفاده از شبکه های YOLOv3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مائده نارویی؛ فرحناز مهنا


تشخیص و شناسایی علائم ترافیکی با استفاده از شبکه های YOLOv3

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

مائده نارویی؛ فرحناز مهنا