کلیدواژه‌ها = امنیت شبکه‌های بین خودرویی
ارائه یک پروتکل مسیریابی امن مبتنی بر اعتماد در شبکه‌های موردی بین خودرویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مهتاب دهقان؛ سعید شکرالهی


ارائه یک پروتکل مسیریابی امن مبتنی بر اعتماد در شبکه‌های موردی بین خودرویی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

مهتاب دهقان؛ سعید شکرالهی