کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی بیز
بررسی عملکرد الگوریتم‌های یادگیری جمعی مبتنی بر درخت بهینه‌شده در پیش‌بینی شدت حوادث ساخت‌و‌ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

علی‌اکبر سالاریان؛ منصور قلعه‌نوی؛ علی رحیم‌زادگان


بررسی عملکرد الگوریتم‌های یادگیری جمعی مبتنی بر درخت بهینه‌شده در پیش‌بینی شدت حوادث ساخت‌و‌ساز

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401

علی‌اکبر سالاریان؛ منصور قلعه‌نوی؛ علی رحیم‌زادگان