کلیدواژه‌ها = راهگزینی مدار
یک معماری شبکه روی حافظه برای تسریع انتقال داده در درون حافظه

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1398

بیتا دبیری؛ مهدی مدرسی


ارائه یک شبکه روی تراشه با کارآیی بالا و توان مصرفی کم برای شبکه‌های عصبی

دوره 13، شماره 2، آذر 1394

نسرین اکبری؛ بیتا دبیری؛ مهدی مدرسی