دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

به استحضار می رساند، تا زمان تکمیل فرایند انتقال داده روی سامانه جدید نشریه، شماره‌های پیشین منتشر شده این نشریه و مقالات قبلی چاپ شده از طریق سامانه قبلی به آدرس: https://jcsit.ir قابل دسترس می باشند.
الگوریتم زمان خطی برای پیدا کردن مسیر همیلتونی در گراف توری L-شکل با یک حفره‌ی مستطیلی با اندازه فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مهران زالی‌قهی؛ فاطمه کشاورز‌کوهجردی


تخمین زاویة سر در شناسایی چهرۀ انسان با استفاده از روش یادگیری خودنظارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مهدی پورمیرزایی؛ غلامعلی منتظر؛ سیدابراهیم موسوی


پنهان‌نگاری متقارن مبتنی بر استنتاج میدان متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

بهناز عبدالهی؛ احد هراتی؛ امیرحسین طاهری‌نیا


به‌کارگیری منطق فازی در پیش‌بینی شدت حوادث صنعت ساخت‌وساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

علی رحیم‌زادگان؛ منصور قلعه‌نوی؛ علی‌اکبر سالاریان


ارزیابی رویکردهای مختلف هرس در میزان تحمل‌پذیری اشکال در شبکه‌های عصبی عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

ستاره احصایی؛ محسن راجی؛ بهنام قوامی


یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکارِ مبتنی بر ساختار هندسی دایره آپولونیوس و رابطه همسایگی متقابل داده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مژگان‌سادات مشیریان؛ مهدی هاشم‌زاده؛ شهین پوربهرامی


ارائه یک چارچوب ریاضی برای تحلیل ارزشمندی وفاداری مشتری در سیستم‌های تجارت الکترونیک مبتنی بر مدل بنگاه‌تجاری و مشتری IBM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

علی برق‌لامع؛ احسان موسوی‌خانقاه


تحلیل و استخراج روابط عرض پالس بهینه برای سیگنال تحریک حسگرهای رزوناتوری موج صوتی سطحی مورد استفاده در اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

محمد خوش‌اخلاق؛ ناصر معصومی؛ محمود محمدطاهری


پیش‌بینی شباهت متن با استفاده از یک شبکه عصبی سیامی مبتنی بر شبکه عمیق و ویژگی‌های شباهت لغوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

فریبا خلج؛ حسین عباسی‌مهر


طراحی و تبیین سیستم‌ توصیه‌گر با رویکرد تحلیل احساسات فازی برای توزیع بهینه محصولات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مجید بهروان؛ محمدرضا معتدل؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر


توصیف تصویر دیجیتال به زبان فارسی بر پایه یادگیری عمیق و جستجوی پرتو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

علی معرفی؛ همایون مهدوی نسب


کشف کاربران ناهنجار با ارتباطات برجسته در شبکه‌های اجتماعی چندلایه با استفاده از گراف چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

سیده سودابه غفوری؛ محمود دی‌پیر


یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکار مبتنی بر فرایند جستجوی محلی و الگوریتم فرااِکتشافی تبادل حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مهسا شریفی؛ مهدی هاشم زاده؛ شهین پوربهرامی


ارائه یک طرح تشخیص بدرفتاری داده محور و آگاه از زمینه در شبکه‌ی بین خودرویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

زهرا گرجی؛ سعید شکرالهی


تشخیص و شناسایی علائم ترافیکی با استفاده از شبکه های YOLOv3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مائده نارویی؛ فرحناز مهنا


ارائه یک پروتکل مسیریابی امن مبتنی بر اعتماد در شبکه‌های موردی بین خودرویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مهتاب دهقان؛ سعید شکرالهی


ارزیابی ناهمگنی فرآیند ادغام شبکه‌های پیچیده و اجتماعی در مدل باراباشی-آلبرت براساس روش ترکیبی تاپسیس-انتروپی وزن‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

محمدمهدی عمادی‌کوچک؛ فرشاد صفایی؛ میدیا رشادی


بررسی عملکرد الگوریتم‌های یادگیری جمعی مبتنی بر درخت بهینه‌شده در پیش‌بینی شدت حوادث ساخت‌و‌ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

علی‌اکبر سالاریان؛ منصور قلعه‌نوی؛ علی رحیم‌زادگان


انطباق تومورهای کبد در تصاویر چندفازی سی‌تی‌اسکن براساس نقاط شاخص ویژگی های LBP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

مهدیه بابایی؛ امیرحسین فروزان