‫ مدل‌سازی تکامل شبکه‌های ارتباطات کلاسی نرم‌افزارهای شی‌گرا

مدل‌سازی تکامل شبکه‌های ارتباطات کلاسی نرم‌افزارهای شی‌گرا

مجتبی صادقیان, محمد خوانساری, فرید دهقان

چکیده

شبکه‌ی ارتباطات کلاس‌های نرم‌افزارها با نگهداری و توسعه نرم‌افزار تکامل پیدا می‌کند. مطالعه تغییرات ویژگی‌های این شبکه‌ها به فهم روند طراحی و قواعد حاکم بر رشد نرم‌افزار کمک می‌کند. هدف ما در این مقاله، مدل‌سازی تکامل شبکه ساختار نرم‌افزارهای شی‌گرا، با بررسی خصوصیات شبکه در روند تغییرات مهندسی نرم‌افزار (ایجاد و حذف کلاس‌ها) است. سیستم‌های نرم‌افزاری شی‌گرا به صورت شبکه‌ای جهت‌دار که در آن گره‌ها متناظر با کلاس‌ها و یال‌ها متناظر با ارتباطات بین آن‌هاست (شامل انجمنی، ارث ‌بری، تحقق و تجمع)، مدل‌سازی می‌شوند. مطالعات ما نشان داده شبکه نرم‌افزار دارای خصوصیات جهان کوچک بوده و گره‌های ایجاد شده و حذف شده دارای توزیع‌های درجه ورودی قانون توانی و درجه خروجی نرمال هستند. ارزیابی مدل پیشنهادی بر روی داده‌های واقعی پروژه متن باز EGit (با 13نسخه و میانگین 720 کلاس) انجام می‌شود. نتایج این مدل‌سازی به پیش‌بینی روند توسعه نرم‌افزار و استخراج قواعد حاکم بر تکامل نرم‌افزار به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند.

کلمات کلیدی

کاوش مخازن کد منبع نرم افزار, تحلیل شبکه, تکامل شبکه, شبکه ی ارتباطات کلاسی نرم افزارهای شی گرا