‫ بررسی روش‌های موقعیت‌یابی منابع صوتی پهن‌باند مبتنی‌بر تفاوت زمان ورود

بررسی روش‌های موقعیت‌یابی منابع صوتی پهن‌باند مبتنی‌بر تفاوت زمان ورود

زهرا حیدری, امین‌اله مه‌آبادی

چکیده

جهت‌یابی و مکان‌یابی صوتی از خصیصه‌های مهم انسان و موجوداتی است که به واسطه‌ قدرت و حساسیت حس شنوایی‌شان به این فرآیند پاسخ می‌دهند. جهت‌یابی و مکان‌یابی منابع صوتی توسط سامانه‌های حسگر از موضوعات تحقیقاتی پر‌سابقه در حوزه پردازش علامت است. موقعیت‌یابی خودکار منابع صوتی با چالش‌های متعددی روبرو خواهد بود که دقت تخمین مختصات منبع و سرعت دقیق رسیدن به‌ آن بسیار مهم و مساله سخت است. تفاوت زمان ورود علامت به علت برخورداری از پیچیدگی کم محاسباتی و سادگی روش برای داده‌های عظیم صوتی بسیار مورد توجه بوده و این مقاله با تمرکز بر مبانی رویکرد تفاوت زمان ورود، به بررسی روش‌ها و چالش‌های آن می‌پردازد. آخرین روش‌های علمی و مهم از جهت مبانی صوت، فنون موقعیت‌یابی، ساختار الگوریتم، روش‌های حل مساله، معماری حسگرهای صوتی و چالش‌های موجود آن‌ها مقایسه شده است. 

کلمات کلیدی

آکوستیک, مکان‌یابی صوتی, جهت‌یابی صوتی, تفاوت زمان ورود علامت, پهن‌باند

مراجع