‫ بهبود توان مصرفی و زمان اجرا در رایانش ابری رهیافت تخصیص منبع و زمانبندی وظایف

بهبود توان مصرفی و زمان اجرا در رایانش ابری رهیافت تخصیص منبع و زمانبندی وظایف

عاطفه یکتا اول, محمود فتحی

چکیده

جریان‌های‌ کاری علمی یکی از راه‌های معروف به منظور مدلسازی برنامه‌های ‌کاربردی ابر می‌باشند. یکی از چالشی‌ترین موضوعات تحقیق در این زمینه، زمانبندی وظایف این جریان‌ کاری بر روی منابع در دسترس است به ‌گونه‌ای که بتوانیم به حداقل زمان تکمیل اجرای وظایف دست یابیم. از طرفی، یکی از مسائل چالش‌برانگیز دیگر در رایانش ابر کاهش میزان توان مصرفی مراکز داده می‌باشد. مشکل موجود مغایرت این معیارهای کیفی است که الگوریتم‌های بسیاری سعی در بهینه‌سازی آنها دارند. در این مقاله به منظور کاهش توان مصرفی و زمان اجرا، تخصیص منبع را در دو سطح انجام داده‌ایم: ابتدا در سطح زیرساخت به گونه‌ای منابع فیزیکی را به ماشین‌های مجازی تخصیص می‌دهیم، که با افزایش بهره‌وری منابع کمترین میزان توان مصرفی را در مرکز داده داشته باشیم. در مرحله‌ی بعدی، برنامه‌های کاربردی را به گونه‌ای بر روی این ماشین‌های مجازی زمانبندی می‌کنیم که به حداقل زمان تکمیل وظایف دست یابیم. نتایج آزمایش‌ها بیانگر موفقیت این روش می‌باشد.

کلمات کلیدی

رایانش ابر, گراف وظایف, زمان بندی وظایف, تخصیص منابع, مدیریت توان