‫ ارائه مدلي مبتني بر بلاک‌چين قابل ويرايش براي ذخیره سازی و انتقال مدارک و اعتبارهاي علمي

ارائه مدلي مبتني بر بلاک‌چين قابل ويرايش براي ذخیره سازی و انتقال مدارک و اعتبارهاي علمي

سعيد شکرالهي, محمدسعید مصلح‌نژاد

چکیده

امروزه با پیشرفت علم و فناوري، اکثر دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و سازمان‌ها برای حوزه آموزش خود از يادگيري الکترونيکي استفاده می‌کنند که با ظهور بیماری کووید 19 اين موضوع بیش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. يکي از فناوري‌هايي که در سال‌هاي اخير در زيرساخت سيستم‌هاي يادگيري الکترونيکي مورد توجه قرار گرفته است فناوري بلاک‌چين است. صدور گواهینامه‌های دیجیتال، حقوق مالکیت فکری و امور مالی دانشگاه‌ها و  مؤسسات آموزشی از جمله زمينه‌هايي است که از بلاک‌چين در زيرساخت‌هاي آنها استفاده شده است. زيرساخت انتقال نمرات و اعتبارهاي علمي دانشجويان نيز ازجمله مواردي است که مي‌توان از بلاک‌چين در آن بهره برد. در اين مقاله مدلي مبتني بر بلاک‌چين قابل ويرايش براي ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات دانشجویان و اعتبار علمي دانشجويان پيشنهاد شده است. اين مدل مي‌تواند يک سيستم سراسري قابل اعتماد، غيرمتمرکز و قابل ويرايش که استفاده از آن آسان بوده و به هيچ مديريت مرکزي نياز ندارد را در اختيار دانشجويان، دانشگاه‌ها و سازمان‌ها قرار دهد. استانداردها و الگوريتم‌هاي استفاده شده در مدل پيشنهادي، امنيت، انعطاف‌پذيري و مقياس‌پذيري اين مدل را در سطح مطلوبي قرار مي‌دهد. نتايج پياده‌سازي مدل پيشنهادي نشان مي‌دهد که زمان تولید و تأييد تراکنش‌هاي دانشجويان، مدت زمان به¬روزرسانی و حجم آنها قابل قبول است.

کلمات کلیدی

مراجع