‫ ارتقاء فرآیند مطالعه نگاشتی نظام‏مند از طریق یک رویکرد معنایی

ارتقاء فرآیند مطالعه نگاشتی نظام‏مند از طریق یک رویکرد معنایی

احسان شریفی, احمد عبدالله‌زاده‌بارفروش

چکیده

اولین گام برای آغاز یک پژوهش بررسی مطالعه‌‏‌‌های انجام‌شده در حوزه‏ی تخصصی موردنظر است. جمع‏آوری مطالعه‌‏های مؤثر در حوزه‏ی موردنظر نیازمند یک روش نظام‌‏مند است. مهندسی نرم‌‏افزار مبتنی بر شواهد روشی با عنوان مطالعه نگاشتی نظام‌‏مند را پیشنهاد می‌کند که هدف آن کشف گرایش‏های پژوهشی و دسته‏‌‌بندی موضوعات موجود در یک حوزه است. فعالیت اصلی مطالعه نگاشتی نظام‌‏مند، کلاسه‌‏بندی مقاله‌‏ها به‌منظور شناسایی موضوعات پژوهشی موجود در حوزه‌‏ی موردنظر است. کلاسه‌‏بندی کلمات کلیدی به‌عنوان یک روش مبتنی بر گراندد تئوری یکی از روش‏‌های مطرح در این حوزه است. متأسفانه شناسایی کلمات کلیدی مناسب به همراه ارتباطات معنایی بین آن‌ها یکی از چالش‏‌های مطرح در فرآیند مطالعه نگاشتی نظام‏‌مند است. در این مقاله یک رویکرد معنایی مبتنی بر آنتولوژی برای غلبه بر چالش فوق معرفی می‌‏شود. این رویکرد با استخراج مفاهیم کلیدی موجود در حوزه موردنظر فرآیند کلاسه‌‏بندی را ارتقاء می‏بخشد. به‌منظور بررسی و ارزیابی راهکار فوق یک مطالعه موردی در قالب یک مطالعه نگاشتی نظام‏‌مند در حوزه‏ی ردیابی ویژگی‏‌های کیفیتی انجام‌شده است. نتایج ارزیابی نشان می‏‌دهد که انجام کلاسه‌‏بندی معنایی با استفاده از مفاهیم کلیدی به دسته‌‏بندی مدنظر خبرگان حوزه نزدیک‌‏تر بوده و در شناسایی بهتر و دقیق‏تر موضوعات پژوهشی موجود در یک حوزه نقش به سزایی ایفا می‏‌کند.

کلمات کلیدی

مراجع