‫ جهت‌یابی سریع منابع‌صوت ضربه‌ای مبتنی‌بر تفاوت زمان ورود علامت

جهت‌یابی سریع منابع‌صوت ضربه‌ای مبتنی‌بر تفاوت زمان ورود علامت

زهرا حیدری, امین‌اله مه‌آبادی

چکیده

موقعیت‌یابی بی‌درنگ منابع صوتی از پیچیدگی محاسباتی و سرعت‌کم پاسخ رنج می‌برد که به وجود نوفه، انعکاس و معماری چیدمان حسگرها جهت افزایش دقت و سرعت جهت‌یابی وابسته است. ارایه رویکرد مناسب مقیاس‌پذیر با پیچیدگی کم، مقاوم به انعکاس و نوفه‌های طبیعی و مصنوعی جهت افزایش سرعت تصمیم‌گیری با طراحی معماری مناسب از مباحث تحقیقاتی نوین درکاربردهای غیرنظامی و نظامی می‌باشد. این مقاله روش سریع مقیاس‌پذیر جهت‌یابی صوتیِ مقاوم به نوفه‌طبیعی و انعکاس برای تخمین سه‌بعدی جهت‌یابی با استفاده از تکنیک‌ تأخیر زمان ورود علامت‌ها پیشنهاد داده است که با برخورداری از معماری مناسب حسگرها و بکارگیری ‌صافی طیف‌فاز درکنار درون‌یابی اسپلاین مکعبی بدون پیش‌پردازش جهت حذف نوفه، از الگوریتم سریع کمینه‌سازی بدون‌محدودیت متوالی بهره می‌برد. در آزمايشات داده‌های واقعی و مصنوعي ميدان نزديك، میزان خطای زاویه سمت و ارتفاع به‌ترتیب 5587/0 و 1652/1 درجه و در میدان دور به‌ترتیب 0321/0 و 2759/0 درجه است. سرعت بی‌درنگ تعیین جهت برابر 006/1 ‌ثانیه و دقت بالای زاويه تخمين و موقعیت اصلی منبع است.

کلمات کلیدی

مراجع