‫ شناسایی و جلوگیری از رفتار خودخواهانه‌ی گره‌های شبکه‌های سیار موردی با استفاده از نظریه‌ی بازی‌

شناسایی و جلوگیری از رفتار خودخواهانه‌ی گره‌های شبکه‌های سیار موردی با استفاده از نظریه‌ی بازی‌

غلامرضا فراهانی

چکیده

یکی از مشکلات موجود در شبکه سیار موردی وجود گره‌های خودخواه است. شناسایی این گره‌های خودخواه و جلوگیری از رفتار خودخواهانه آن‌ها امری ضروری است. در این مقاله الگوریتم جدیدی با نام DMS پیشنهاد شده است که بتواند به طور موثری گره‌های خودخواه را شناسایی کرده و بسته اطلاعاتی را تنها از طریق مسیر با بالاترین تابع وزن از گره مبدأ به گره مقصد منتقل کند. در DMS رفتار خودخواهانه گره‌ها در فاز اول با ترکیب الگوریتمهای نرخ دریافت و ارسال بسته و آستانه تطبیقی اصلاح شده، تشخیص داده شده است. در فاز دوم از رفتار خودخواهانه با استفاده از نظریه بازی‌های تکراری جلوگیری می­شود. نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده بهبود عملکرد روش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌ها در نسبت تحویل بسته، تأخیر انتها به انتها، نسبت از دست دادن بسته و توان عملیاتی است. نسبت تحویل بسته در روش DMS به ترتیب نسبت به WSISB، LTCF و RDG برابر 49.82%، 39.98% و 71.43% افزایش یافته است. این میزان بهبود در توان عملیاتی به ترتیب نسبت به WSISB، LTCF و RDG برابر %37.74، 39.95% و 48.40% است. همچنین DMS تأخیر انتها به انتها و میزان از دست دادن بسته را نسبت به سایر روش‌ها کاهش داده است.

کلمات کلیدی

نظریه بازی, گره خودخواه, رفتار خودخواهانه, شبکه سیار موردی, نظریه بازی‌های تکراری

مراجع