‫ ارائه معیار کمی ارزیابی کیفیت ویدئو مبتنی بر ناحیه مورد علاقه در بازی های ابری

ارائه معیار کمی ارزیابی کیفیت ویدئو مبتنی بر ناحیه مورد علاقه در بازی های ابری

معظم منجم, رکسانا ابوالفتحی, هدا رودکی

چکیده

پیشرفت­ های اخیر در زمینه روش­های کدکردن ویدئو و نیز حوزه پردازش ­های ابری منجر به تحقق ایده بازی­ های ابری شده است که در آن صحنه ­های بازی به صورت قاب ­های ویدئویی، فشرده و برای کاربر ارسال می­ شود. به­ منظور ارائه روش­ فشرده­ سازی مناسب در این حوزه و جلب نظر کاربران، ارزیابی مستمر کیفیت ویدئوی بازی­ های ابری لازم به­ نظر می­ رسد. در این مقاله، معیاری جهت ارزیابی کمی کیفیت بر اساس میزان توجه کاربر به نواحی مختلف ویدئو در یک بازی ابری ارائه شده است که با درنظر گرفتن میزان خیرگی کاربر به نواحی مختلف ویدئو، به کیفیت هر ناحیه، وزن متفاوتی اختصاص داده و برای به­دست آوردن نمره کیفیت نهایی از روش جمع وزن ­دار استفاده می ­کند. به­منظور بررسی میزان کارایی معیار کمی ارائه­ شده، نتایج حاصل از این معیار با نتایج نظری کاربران مقایسه شده است. نتایج ارزیابی نشان­دهنده همبستگی بالا بین معیار ارزیابی کمی پیشنهاد شده و نظرات کاربران، با میانگین 7/0، است.

کلمات کلیدی

بازی های ابری, ارزیابی کمی کیفیت ویدئو, ناحیه مورد توجه کاربر