‫ یک معماری شبکه روی حافظه برای تسریع انتقال داده در درون حافظه

یک معماری شبکه روی حافظه برای تسریع انتقال داده در درون حافظه

بیتا دبیری, مهدی مدرسی

چکیده

در این مقاله، یک شبکه روی حافظهبرای تسریع انتقال داده بین بانک‌ها در یک تراشه مدرن حافظه سه‌بعدی ارائه شده است. در این معماری افزون بر گذرگاه‌های عمومی یک حافظهمعمولی از جمله گذرگاه برای آدرس، داده و کنترل، اتصالات کوتاهی بین بانک‌هایی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند نیز وجود دارد که باعث انتقال داده به صورت مستقیم بین آن‌ها می‌شود. این طرح می‌تواند با جایگزین کردن شبکه با گذرگاه‌‌های مشترک برای انتقال داده‌های بین بانکی و مدیریت ارتباط بانک‌ها در درون شبکه، موجب افزایش پهنای‌باند حافظه گردد. هرچند که این معماری می‌تواند در یک تراشه حافظهمعمولی پیاده‌سازی شود، اما بهترین کارایی خود را در حافظه‌های سه بعدی مدرن خواهد داشت؛ در این گونه حافظه‌ها، تعداد بانک‌ها زیاد بوده و مشکل مقیاس‌پذیری می‌تواند مانعی برای استفاده از گذرگاه مشترک برای انتقال داده بین بانک‌ها باشد. نتایج شبیه‏سازی نشان‏دهنده کاهش 27 درصدی تاخیر حافظه، در صورت استفاده از شبکه برای انتقال داده‌های بین بانکی در حافظه است.

کلمات کلیدی

شبکه روی حافظه, حافظه سه‌بعدی, راهگزینی بسته, راهگزینی مدار