‫ مدیریت اوج توان در سیستم‌های رزرو-آماده‌باش (پذیرفته شده-در دست انتشار)

مدیریت اوج توان در سیستم‌های رزرو-آماده‌باش (پذیرفته شده-در دست انتشار)

محسن انصاری, مصطفی پسندیده, علیرضا اجلالی

چکیده

سیستم ­های­ بی­درنگ عمدتاً باید دارای قابلیت اطمینان بالا باشند. افزایش تعداد هسته‌های پردازشی در یک تراشه امکان استفاده از روش‌های تحمل‌پذیری اشکال مبتنی بر افزونگی سخت‌افزاری را برای این سیستم‌ها فراهم می‌کند؛ اما این روش‌ها ممکن است باعث افزایش مصرف توان و عبور اوج توان مصرفی از توان حرارتی طراحی (TDP)شوند. توان حرارتی طراحی آن حد از دما است که واحد خنک­ کننده­ می‌تواند برای آن جوابگو باشد. در صورت عبور دما از این حد، سیستم (بدون کنترل طراح سیستم) راه ­اندازی مجدد می‌شود یا کارایی خود را به شدت کاهش می‌دهد تا از آسیب دائمی جلوگیری گردد. از این ­رو، مطالعه‌ی تأثیر روش‌های تحمل‌پذیری اشکال بر اوج توان مصرفی و ارائه‌ی روش‌هایی برای دست­یابی به تحمل‌پذیری اشکال در سیستم‌های  بی‌درنگ تحت محدودیت‌ توان حرارتی طراحی حائز اهمیت است. در این پژوهش، یک روش مدیریت اوج توان مصرفیِ آگاه به قابلیت اطمینان برای سیستم­ های  چندهسته ­ای بی­درنگ که از افزونگی­ سخت­ افزاری رزرو-آماده­ باش استفاده می­ کنند، ارائه می ­شود.

کلمات کلیدی

اوج توان مصرفی, توان حرارتی طراحی, سیستم های بی درنگ, تحمل پذیری اشکال