‫ بهبود سیستم‌های توصیه‌گر با بهره‌گیری از روابط اعتماد وابسته به زمینه (پذیرفته شده-در دست انتشار)

بهبود سیستم‌های توصیه‌گر با بهره‌گیری از روابط اعتماد وابسته به زمینه (پذیرفته شده-در دست انتشار)

فائزه سادات گوهری, فریدون شمس علیئی, حسن حقیقی

چکیده

سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر اعتماد، گونه‌ای از سیستم‌های توصیه‌گر هستند که با بکارگیری روابط اعتماد میان کاربران سعی در بهبود کیفیت پیشنهادات دارند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اعتماد، وابستگی به زمینه می‌باشد. این بدان معناست که کاربرانی که در یک زمینه خاص قابل اعتماد هستند، لزوماً در یک زمینه دیگر قابل اعتماد نیستند. علی‌رغم اهمیت وابستگی به زمینه‌، این ویژگی عمدتاً در تحقیقات کنونی مورد غفلت واقع شده است. در این مقاله، رویکرد جدیدی پیشنهاد می‌گردد که با در نظر داشتن زمینه معنایی اقلام، روابط اعتماد میان کاربران را استنتاج می‌نماید. در این رویکرد، سطح اعتماد میان دو کاربر بسته به زمینه‌‌های مختلف متغیر است. تمرکز بر روی امتیازات خاص زمینه به جای کل امتیازات، علاوه بر افزایش دقت پیشنهادات منجر به کاهش حجم محاسبات برخط و در نتیجه افزایش کارایی سیستم نیز می‌گردد. نتایج آزمایشات بر روی یک مجموعه داده واقعی، نشان‌گر دقت و کارایی بیشتر رویکرد پیشنهادی در برابر همتایان خود می‌باشد.

کلمات کلیدی

سیستمهای‌ توصیه‌گر, اعتماد, زمینه معنایی, سیستم‌های‌ توصیه‌گر مبتنی بر اعتماد, پالایش همکارانه, سیستم‌های توصیه‌گر وابسته به زمینه