‫ ارائه روشی برای تحلیل احساسات با استفاده از معیار وزن‌دهی TF-IGM و میدان تصادفی شرطی (پذیرفته شده-در دست انتشار)

ارائه روشی برای تحلیل احساسات با استفاده از معیار وزن‌دهی TF-IGM و میدان تصادفی شرطی (پذیرفته شده-در دست انتشار)

مریم عموعلی, فرساد زمانی بروجنی

چکیده

رشد چشم گیر شبکه های اجتماعی باعث ایجاد سطح بالایی از اطلاعات درفضای اینترنت می شود که این حجم بالای اطلاعات می تواند شامل ثبت نظرات کاربران، نیاز های کاربران و یا احساسات آنها باشدتحلیل نیازهای کاربران سبب معرفی حوزه ای بنام تحلیل احساس شد که هدف آن شناسایی احساسات (مثبت، منفی،خنثی) کاربران براساس نظرات ثبت شده آنها می باشد. در این روش‌ها عموماً از یک الگوریتم دسته‌بندی و معیار وزن دهی سنتی TF-IDF استفاده می‌شود که در فرآیند وزن‌دهی به کلمات از اطلاعات کلاس داده‌های آموزشی استفاده نمی‌کند و این اطلاعات را در فرآیند وزن دهی دخیل نمی‌کند، از این رو نتایج حاصل شده به اندازه کافی مطلوب نمی‌باشد. در این پژوهش از معیار وزن دهی جدیدی تحت عنوان TF-IGM برای وزن دهی کلمات استفاده شده است که یک معیار وزن‌دهی با ناظر می‌باشد. علاوه بر این برخلاف روش‌های پیشین در این پژوهش از ترکیب دو روش مدل مخفی مارکوف و میدان تصادفی شرطی که حاصل ترکیب این دو، میدان تصادفی شرطی مخفی می‌باشد برای تحلیل احساس استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای روش پیشنهادی بر روی پایگاه داده نظرات کاربران شبکه توئیتر که شامل 12000 توئیت می‌باشد، حاکی از آن است که صحت مدل پیشنهادی در مقایسه با روش سنتی مبتنی بر TF-IDFدارای 82/5‌% بهبود می‌باشد. در واقع نتایج نشان می‌دهند که استفاده از الگوریتم‌های دسته‌بندی ترکیبی در کنار روش‌ وزن‌دهی با ناظر نتایج بهتری در مقایسه با روش‌های ساده ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی

تحلیل احساس, میدان تصادفی شرطی, میدان تصادفی شرطی مخفی, معیار وزن دهی با ناظر