‫ ارائه روشی برای مدل‌سازی و ارزیابی کمّی انتشار خطا در سیستم‌های هیبرید

ارائه روشی برای مدل‌سازی و ارزیابی کمّی انتشار خطا در سیستم‌های هیبرید

آرمان سان‌احمدی, محمد عبداللهي ازگمي

چکیده

امروزه سیستم‌های هیبرید در بخش‌های مختلفی مانند ماشین‌های خودران، کارخانه‌های صنعتی، ابزارهای کنترل سلامت بیمار و غیره کاربرد فراوانی دارد. با توجه به کاربرد حساس این سیستم‌ها وقوع خطا در یک بخش سیستم می‌تواند به سایر بخش‌ها انتشار پیدا کند و خسارات مالی و جانی زیادی را به همراه داشته باشد. سیستم‌های هیبرید از دو بخش پیوسته و گسسته تشکیل شده‌اند. این بخش‌ها به منظور انجام هدف سیستم با همدیگر همکاری می‌کنند. وقوع یک خطا در بخش فیزیکی یا سایبری می‌تواند عملکرد کل سیستم را مختل کند. باتوجه به کاربرد حساس این سیستم‌ها و هزینه‌بر بودن فرایند ساخت آن‌ها، لازم است قبل از طراحی و بهره‌برداری از آن، در یک محیط ایمن و کم‌هزینه به مدل‌سازی انتشار خطا سیستم پرداخته شود. در این مقاله روشی برای مدل‌سازی انتشار خطا بر اساس شبکه‌های فعالیت تصادفی ارائه شده‌است. بر اساس این مدل می‌توان با تزریق خطا در بخش‌های مختلف سیستم  به شناسایی نقاط حساس سیستم، رفتار خرابی مؤلفه‌ها و تأثیر یک خطا و فعال شدن آن بر سایر مؤلفه‌های سیستم پرداخت. مدل ارائه شده بر روی یک زیرساخت حیاتی متشکل از سه لایه مختلف  اعمال شده است و نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی کمّی آن آورده شده است.

کلمات کلیدی

مدل‌سازی, انتشار خطا, سیستم‌های هیبرید, شبکه‌های فعالیت تصادفی, ارزیابی کمی