‫ ارائه سرویس پیشرفته پکس برای کاربرد در شرایط بحرانی مراکز تروما با رویکرد رایانش ابری

ارائه سرویس پیشرفته پکس برای کاربرد در شرایط بحرانی مراکز تروما با رویکرد رایانش ابری

اشکان كشاورزی, رضا آقایی زاده ظروفی

چکیده

فناوری پکس با وجود این که مزیت های فراوانی دارد، اما برای مراکز درمانی کوچک به دلیل هزینه زیاد مقرون به صرفه نیست و هم چنین در مراکز درمانی بزرگ به دلیل متصل نبودن به بقیه ی مراکز درمانی مشکلات عدیده  ای به وجود آمده است و بسیاری از مراکز درمانی به دلیل وجود این مشکل ها از پکس استفاده نمی کنند. با این اوصاف مراکز تروما نیز نخواهند توانست با مراکز درمانی دیگر ارتباط برقرار کنند و از مزیت های آن مانند تبادل اطلاعات، ارسال/دریافت تصاویر بهره ببرند. در یک دهه ی گذشته محققین راهکارهای مختلفی ارائه داده اند و با ترکیب پکس با فناوری های مختلف سعی در حل مشکلات ذکر شده کرده اند. از میان فناوری های مطرح موجود، رایانش ابری مزیت های بسیاری نسبت به بقیه دارد و استفاده از آن در کنار فناوری پکس باعث می شود تا به اطلاعات بیمارستانی در هر مکان و هر زمانی دسترسی داشته باشیم. ولی با بررسی پژوهش های انجام شده، مشخص می شود آن-چه در پژوهش های قبلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از رایانش ابری در کنار پکس و بهره گیری از مزایای آن است اما         بی توجهی  به مسائلی از قبیل توسعهی راهکار برای مراکز درمانی بدون پکس، مهاجرت از پکس قدیمی به پکس ابری، استفاده از یک بستر امن برای تبادل اطلاعات و ارائه سرویس های مناسب و متناسب با نیاز کاربران مراکز درمانی سبب شده است تا این پژوهش ها عملی نشوند و همچنان بسیاری از مشکلات، بدون راه حل باقی بمانند. 
      هدف اصلی این پژوهش، ارائه ی یک معماری برای اتصال مراکز درمانی به ابر خصوصی  و  استفاده ی مراکز تروما از اطلاعات آن ها می باشد، به صورتی که کاربران بتوانند با تاخیر کم و در یک بستر امن اطلاعات مربوط به مطالعات پزشکی را دریافت کنند، در آن ها جست و جو کرده و تصاویر مربوط به هر مطالعه را ببینند. در مقاله ی ارائه شده، با توسعه ی یک سیستم پکس سرویس گرا، به ارائه ی سرویس های مورد نیاز گروه های مختلف کاربران پرداخته شده است و مشکلات ذکر شده که سبب ناکارآمدی معماری های پیشین شده اند، نیز بررسی و حل شده اند.
 

کلمات کلیدی

پکس, رایانش ابری, فرآیندهای مراکز تروما, معماری پکس ابری, معماری سرویس گرا, به اشتراک گذاری اطلاعات پزشکي بيماران