‫ عدالت‌يار هوشمند با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی

عدالت‌يار هوشمند با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی

فرناز صباحی

چکیده

این مقاله، با بسط مفهوم تمرکز بر ويژگي‌ها، در استفاده از شبکه حافظه کوتاه- ماندگار دوطرفه (biLSTM)، یک معماری جدید برای مسائل کاربردی پیشنهاد می‌دهد. biLSTM، فرایند گذشته و آینده ویژگی‌ها را به‌طور کامل می‌تواند منعکس کند. سیستم پیشنهادی به مطالعه موردی در مسائل قضایی اعمال‌شده است. در سیستم عدالت‌یار هوشمند پیشنهادشده، برای تصمیم مؤثرتر بعد از biLSTM از دو رمزگذار استفاده‌شده است و دارای لایه‌ای مبتنی بر دانش خبرگان  می‌باشد. در این روش با مشاهده اجزای پرونده ابتدا نوع مؤلفه‌ها بررسی می‌شود، سپس کلیدی بودن مؤلفه در اصلاح وزن‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد. روش پیشنهادی در دو طرح مختلف ارائه‌شده است، در هر دو طرح ابتدا biLSTM هم بر روی مؤلفه‌های پرونده و هم بر روی حکم که دو بخش تبرئه و محکوم است اعمال می‌شود. دقت عملکرد بر اساس تمرکز بر روی مؤلفه‌های مؤثرتر مشخص می‌شود. طراحی این معماری بر اساس اشتراک‌گذاری وزن‌ها در زمان آموزش توسط رمزگذارها می‌باشد در طرح اول ابتدا مفهوم تمرکز بر ویژگی‌ها اعمال می‌شود و سپس در لایه‌های بعد هوش جمعی اعمال می‌شود. در طرح دوم هوش جمعی خبرگان در قالب یک تابع عضویت فازی به آن اعمال می‌شود. نتایج سیستم مشاور پیشنهادی در مورد مطالعاتی قضایی با روش‌های دیگر مقایسه شده‌اند که برتری روش پیشنهادی مشخص‌شده است. روش پیشنهادی با طراحی یک الگوی مناسب و به‌کارگیری اکثر عامل‌های دخیل و شناخت تأثیرگذاری آن‌ها درگرفتن یک تصمیم درست‌تر در زمان کوتاه‌تر می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد و متعاقباً هزینه‌های تشکیل دادگاه‌های تجدیدنظر و اطاله دادرسی را کاهش می‌دهد و حس اعتماد جامعه به سیستم قضا را افزایش می‌دهد.

کلمات کلیدی

تصمیم‌گیری, پرونده‌های قضایی, LSTM دوطرفه