‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 17 - 30 مهر 1398 - شماره 1

ارائه معیار کمی ارزیابی کیفیت ویدئو مبتنی بر ناحیه مورد علاقه در بازی های ابری
یک معماری شبکه روی حافظه برای تسریع انتقال داده در درون حافظه
امنیت در پردازش لبه‌ای: مروری بر چالش‌ها و راه‌کارهای موجود
مدیریت اوج توان در سیستم‌های رزرو-آماده‌باش (پذیرفته شده-در دست انتشار)
ارائه مدل ترکیبی فازی-ازدحام ذرات جهت تشخیص سرطان کبد (متاستاز در کبد) (پذیرفته شده-در دست انتشار)
توسعه ساختار طبقه بندی کننده بیز ساده با هدف مدل سازی وابستگی متقابل شرطی ویژگی ها
بهبود سیستم‌های توصیه‌گر با بهره‌گیری از روابط اعتماد وابسته به زمینه (پذیرفته شده-در دست انتشار)
بهبود مصالحه هزینه-کارایی در شبکه‌های تحویل محتوا با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل
پیش بینی پیوند در شبکه‌های اجتماعی به وسیله تخصیص درجه‌ی همسایگی به رئوس در گراف‌های بدون جهت (پذیرفته شده-در دست انتشار)
ارائه سیستم پیشنهاد‌دهنده آگاه از زمینه تاکسی با استفاده از روش فیلترسازی ترکیبی (پذیرفته شده-در دست انتشار)
ارائه روشی برای تحلیل احساسات با استفاده از معیار وزن‌دهی TF-IGM و میدان تصادفی شرطی (پذیرفته شده-در دست انتشار)
موازی‌سازی کارا و تسریع عملیات انطباق رشته‌ها بر روی بستر پردازنده های چند هسته ای (پذیرفته شده-در دست انتشار)