‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 17 - بهار و تابستان 1398 - شماره 1

ارائه معیار کمی ارزیابی کیفیت ویدئو مبتنی بر ناحیه مورد علاقه در بازی های ابری
یک معماری شبکه روی حافظه برای تسریع انتقال داده در درون حافظه
امنیت در پردازش لبه‌ای: مروری بر چالش‌ها و راه‌کارهای موجود
بهبود مصالحه هزینه-کارایی در شبکه‌های تحویل محتوا با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل
توسعه ساختار طبقه بندی کننده بیز ساده با هدف مدل سازی وابستگی متقابل شرطی ویژگی ها
ارائه روشی برای تحلیل احساسات با استفاده از معیار وزن‌دهی TF-IGM و میدان تصادفی شرطی
ارائه سیستم پیشنهاد‌دهنده آگاه از زمینه تاکسی با استفاده از روش فیلترسازی ترکیبی
پیش بینی پیوند در شبکه‌های اجتماعی به وسیله تخصیص درجه‌ی همسایگی به رئوس در گراف‌های بدون جهت
ارائه مدل ترکیبی فازی-ازدحام ذرات جهت تشخیص سرطان کبد (متاستاز در کبد)
افزایش طول عمر حافظه نهان ورودی/خروجی با استفاده از معماری ترکیبی چندسطحی
مدیریت اوج توان در سیستم‌های رزرو-آماده‌باش
موازی‌سازی کارا و تسریع عملیات انطباق رشته‌ها بر روی بستر پردازنده های چند هسته ای