‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات مجلد 17 -پاییز و زمستان 1398 - شماره 2

ارزیابی کمّی معیارهای مرتبط با انتشار خطا مابین مؤلفه‌های سیستم‌های هیبرید
توسعه الگوریتم بولی اصلاح‌شده جهت حذف پدیده افزونگی انتخابات در انتخاب هماهنگ‌کننده در سیستم‌های توزیع‌شده
یادگیری ساختار شبکه‌های بیزین با استفاده از روش گردکردن قطعی
یادگیری دوگان ژرف و کاربردهای آن
الگوریتمی ابتکاری جهت مسأله تشخیص یکریختی گراف‌ها مبتنی بر دوری از مرکز گراف
قرنطینه سازی تروجان‌های سخت افزاری در پردازنده‌های عام منظوره با روش های نرم افزاری مبتنی بر مترجم
بهبود سامانه ‏های تصدیق هویت گوینده براي گفتارهای آلوده به نویز با استفاده از بردارهای هویت موزون
کنترل توأم فشرده سازی و ارسال داده ها در تجهیزات اینترنت اشیاء با انرژی تجدیدپذیر
توزیع بهینه بارکاری در پردازش‌های لبه شبکه بر پایه استفاده از سیستم‌های دسته‌بند یادگیر حافظه‌دار
عدالت‌يار هوشمند با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی
مقایسه الگوریتم‌های مسطح‌سازی GG و RNG در روش‌های مسیریابی جغرافیایی شبکه‌های بی‌سیم
محبوس‌کردن چندضلعی‌های نادقیق با استفاده از دو انگشت