‫ نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات - مقالات در دست انتشار (پذیرفته شده)

ارائه روشی برای مدل‌سازی و ارزیابی کمّی انتشار خطا در سیستم‌های هیبرید
افزایش طول عمر حافظه نهان ورودی/خروجی با استفاده از معماری ترکیبی چندسطحی
توسعه الگوریتم بولی اصلاح‌شده جهت حذف پدیده افزونگی انتخابات در انتخاب هماهنگ‌کننده در سیستم‌های توزیع‌شده
یادگیری ساختار شبکه‌های بیزین با استفاده از روش گردکردن قطعی
یادگیری دوگان ژرف و کاربردهای آن
بهبود سامانه ‏های تصدیق هویت گوینده براي گفتارهای آلوده به نویز با استفاده از بردارهای هویت موزون
توزیع بهینه بارکاری در پردازش‌های لبه شبکه بر پایه استفاده از سیستم‌های دسته‌بند یادگیر حافظه‌دار
کنترل توأم فشرده سازی و ارسال داده ها در تجهیزات اینترنت اشیاء با انرژی تجدیدپذیر
قرنطینه سازی تروجان‌های سخت افزاری در پردازنده‌های عام منظوره با روش های نرم افزاری مبتنی بر مترجم