دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، فروردین 1401 (بهار وتابستان1401) 
تحلیل و استخراج روابط عرض پالس بهینه برای سیگنال تحریک حسگرهای رزوناتوری موج صوتی سطحی مورد استفاده در اینترنت اشیاء

محمد خوش‌اخلاق؛ ناصر معصومی؛ محمود محمد‌طاهری


پیش‌بینی شباهت متن با استفاده از یک شبکه عصبی سیامی مبتنی بر شبکه عمیق و ویژگی‌های شباهت لغوی

فریبا خلج؛ حسین عباسی‌مهر


ارائه یک طرح تشخیص بدرفتاری داده محور و آگاه از زمینه در شبکه‌ی بین خودرویی

زهرا گرجی؛ سعید شکرالهی


ارائه یک پروتکل مسیریابی امن مبتنی بر اعتماد در شبکه‌های موردی بین خودرویی

مهتاب دهقان؛ سعید شکرالهی


ذخیره‌سازی موقت در شبکه‌های با رسانه مشترک در شرایط محبوبیت غیر یکنواخت و ناهمگن محتوا با استفاده از روش‌های مکاشفه‌ای

عبدالله غفاری‌ششجوانی؛ احمد خونساری؛ سید‌پویا شریعت‌پناهی؛ معصومه مرادیان


یک الگوریتم خوشه‌بندی خودکار مبتنی بر فرایند جستجوی محلی و الگوریتم فرااِکتشافی تبادل حرارتی

مهسا شریفی؛ شهین پور‌بهرامی؛ مهدی هاشم‌‌زاده


طراحی و تبیین سیستم‌ توصیه‌گر با رویکرد تحلیل احساسات فازی برای توزیع بهینه محصولات

مجید بهروان؛ محمدرضا معتدل؛ عباس طلوعی‌اشلقی


تشخیص و شناسایی علائم ترافیکی با استفاده از شبکه های YOLOv3

مائده نارویی؛ فرحناز مهنا


توصیف تصویر دیجیتال به زبان فارسی بر پایه یادگیری عمیق و جستجوی پرتو

علی معروفی؛ همایون مهدوی‌نسب


بررسی عملکرد الگوریتم‌های یادگیری جمعی مبتنی بر درخت بهینه‌شده در پیش‌بینی شدت حوادث ساخت‌و‌ساز

علی‌اکبر سالاریان؛ منصور قلعه‌نوی؛ علی رحیم‌زادگان


انطباق تومورهای کبد در تصاویر چندفازی سی‌تی‌اسکن براساس نقاط شاخص ویژگی های LBP

ملیحه بابایی؛ امیر‌حسین فروزان


کشف کاربران ناهنجار با ارتباطات برجسته در شبکه‌های اجتماعی چندلایه با استفاده از گراف چندگانه

سید‌سودابه غفوری؛ محمود دی‌پیر