دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399 (بهار و تابستان) 
رنگ‌آمیزی بدون تداخل برای مستطیل‌های متحرک

محمدعلی آبام؛ لیلا بیابانی


بهبود بازیابی تصاویر رنگی با استفاده از رنگ، بافت و شکل در روش کیسه کلمات بصری مبتنی بر امضاء

زهرا هادیان‌برسیانی؛ فرساد زمانی‌بروجنی


ردیابی ابربی‌درنگی اهداف همزمانِ‌متحرک در تصاویر ویدئویی

محمدرضا نجفی؛ امین‌اله مه‌آبادی


زمان‌بندی انرژی وظایف بی‌درنگ موازی اولویت-ثابت در سیستم‌های سایبر-فیزیکی چند هسته‌ای

جمال محمدی؛ مهدی کارگهی؛ محمود شیرازی


ارزیابی اثر خطای انسانی بر اتکاپذیری سامانه‌های ذخیره‌سازی داده

مصطفی کیشانی؛ حسین اسدی


پیاده‌سازی سیستم پیشنهاد شغل ترکیبی مبتنی بر محتوا و پالایش مشارکتی

صدیقه پورنوری؛ نرگس پیروی


مدل موقعیت‌یابی متون در داده‌های عظیم تصویری

امین‌اله مه‌آبادی


کنترل وضعیت و ارتفاع کوادروتور بر پایه مد لغزشی مرتبه کسری به‌وسیله الگوریتم ژنتیک

مرتضی حاج‌علی؛ محمدحسین کاظمی


به‌کارگیری نرخ آموزش پایدار شبکه‌های عصبی خودرمزگذار به‌منظور تشخیص ناهنجاری برای دیواره آتش برنامه کاربردی وب

علی مرادی‌ورتونی؛ محمد تشنه‌لب؛ سعید صدیقیان‌کاشی


بهینه‌سازی طیف انرژی گراف‌ها و شبکه‌های پیچیده با استفاده از یک روش سیم‌بندی مجدد تکاملی

فرشاد صفایی؛ امین بابایی


معرفی یک الگوی جدید پیش‌توزیع کلید مبتنی بر طرح ترکیبیاتی μ-PBIBD در شبکه‌IoT با منابع محدود

اکبر مرشداسکی؛ سیدحمید حاج‌سیدجوادی


شاخص‌های آنتروپی-انرژی گراف برای رتبه‌بندی گره‌های تأثیرگذار در شبکه‌های پیچیده و اجتماعی

فرشاد صفایی؛ محمدمهدی عمادی‌کوچک؛ محمد امین