دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، آذر 1398 (پاییز و زمستان) 
ارزیابی کمّی معیارهای مرتبط با انتشار خطا مابین مؤلفه‌های سیستم‌های هیبرید

آرمان سان‌احمدی؛ محمد عبداللهی‌ازگمی


توسعه الگوریتم بولی اصلاح‌شده جهت حذف پدیده افزونگی انتخابات در انتخاب هماهنگ‌کننده در سیستم‌های توزیع‌شده

رضا نورمندی‌پور


یادگیری ساختار شبکه‌های بیزین با استفاده از روش گردکردن قطعی

شهاب بهجتی؛ حمید بیگی


یادگیری دوگان ژرف و کاربردهای آن

علی اکبر خوش‌ویشکائی؛ حمید بیگی


الگوریتمی ابتکاری جهت مسأله تشخیص یکریختی گراف‌ها مبتنی بر دوری از مرکز گراف

علی نوراله؛ سمیه چک


قرنطینه سازی تروجان‌های سخت افزاری در پردازنده‌های عام منظوره با روش های نرم افزاری مبتنی بر مترجم

فرزانه قطب‌الدینی؛ علی جهانیان


بهبود سامانه ‏های تصدیق هویت گوینده برای گفتارهای آلوده به نویز با استفاده از بردارهای هویت موزون

محسن محمدی؛ حمیدرضا صادق‌محمدی


کنترل توأم فشرده سازی و ارسال داده ها در تجهیزات اینترنت اشیاء با انرژی تجدیدپذیر

فرنوش نامجونیا؛ وصال حکمی


توزیع بهینه بارکاری در پردازش‌های لبه شبکه بر پایه استفاده از سیستم‌های دسته‌بند یادگیر حافظه‌دار

مینا یعقوبی‌کیا؛ مهدی عباسی؛ میلاد رفیعی


عدالت‌یار هوشمند با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی

فرناز صباحی


مقایسه الگوریتم‌های مسطح‌سازی GG و RNG در روش‌های مسیریابی جغرافیایی شبکه‌های بی‌سیم

حمیدرضا شهرابی‌فراهانی؛ مسعود صبائی


محبوس‌کردن چندضلعی‌های نادقیق با استفاده از دو انگشت

منصور داودی‌منفرد؛ اسماعیل دلفرازپهلوانلو؛ سیدمقداد نبوی‌لاریمی