دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، آذر 1397 (پاییز و زمستان) 
ترکیب سرویس های وب مبتنی بر درخت k-d

طاهره داودی؛ سیما عمادی


بررسی عملکرد عامل باتجربه در تیم‌های اقتضایی پهپادی‌

محسن افشارچی؛ رقیه حیدری؛ رضا خان‌محمدی


تنوع‌بخشی شخصی‌سازی‌شده برای توصیه اقلام دنباله طولانی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه چندهدفه

الهه ملک‌زاده‌همدانی؛ مرجان کائدی


افزایش کیفیت پاسخ با استفاده از گوناگونی داده در پردازش داده‌های بزرگ

حسین احمدوند؛ مازیار گودرزی


انتخاب هوشمندانه مراکز اولیه در الگوریتم خوشه بندی K-means به‌منظور بهبود تشخیص موضوع

سپهر آروین؛ علی ورداسبی؛ هشام فیلی؛ آزاده شاکری


روشی سریعتر برای تشخیص گزارش خطای تکثیر با حفظ صحت

زهرا امین‌الرعایائی؛ بهزاد سلیمانی‌نیسیانی؛ محمدحسین ندیمی‌شهرکی


دسته‌بندی نیمه نظارتی منیفلدهای متقاطع بر مبنای تمایز نقاط داخلی منیفلدها از سایر نقاط

زهره کریمی؛ سعید شیری قیداری؛ محمد رحمتی؛ روح اله رمضانی


بروزرسانی و انطباق معنایی نسخ سیستم‌های پایگاه داده

حمیدرضا احمدی‌فر؛ محمد ظهیری دستجردی


بازپیکربندی توپولوژی مبتنی بر انتروپی برای بهبود استحکام شبکه های پیچیده در برابر خرابی های تصادفی و حملات هدفمند

فرشاد صفایی؛ حسین یگانلو


ارائه یک سیستم کنترلِ دسترسیِ ثبت نامِ یکباره مبتنی بر کربروس برای فدراسیون ابری

محمد بهارلو؛ مهدی افشارمنش؛ ثارالله کشاورز للکامی


الگوریتم موازی برای کاوش زیرگراف های منسجم در گراف های حجیم

مهدی عالمی؛ حسن حقیقی


ارائه سرویس پیشرفته پکس برای کاربرد در شرایط بحرانی مراکز تروما با رویکرد رایانش ابری

اشکان کشاورزی؛ رضا آقایی زاده ظروفی