دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، آذر 1395 (پاییز و زمستان) 
دسته‌بندی و حاشیه‌نویسی همزمان تصویر با استفاده از مدل‌های احتمالاتی موضوع و کدگذاری LLC کلمات بصری

سید نوید محمدی فومنی؛ احمد نیک آبادی


بهبود ترجمه ماشینی مبتنی بر قاعده با استفاده از قواعد نحوی آماری

حکیمه فدائی؛ هشام فیلی؛ فرناز قاسمی تودشکی


پیش‌بینی رفتار مشتریان بیمه از طریق ترکیب تکنیک‌های داده کاوی

احسان مختاری؛ سید ابوالقاسم میرروشندل


مدیریت سیستمی دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زبان‌های موازی مبتنی بر زمانبند ربایش کار

حمید گوهرجو؛ مرتضی مرادی؛ حمید نوری


یادگیری عمیق در خلاصه‌سازی چندسندی متون فارسی

شیما محرابی؛ حمیدرضا احمدی‌فر؛ سید ابوالقاسم میرروشندل


یک سیستم توصیه‌گر در بستر تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری: مبتنی بر شباهت، جوامع اجتماعی، اعتماد و شهرت

لیلا اسماعیلی؛ سید علیرضا هاشمی گلپایگانی؛ زینب زنگنه ‌مدار