اطلاعیه‌ها

نشریه فارسی «علوم رایانش و فناوری اطلاعات»، نشریه انجمن کامپیوتر ایران است که از نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی کامپیوتر جدا شده است. شماره‌های پیشین این نشریه در سایت نشریه علوم و مهندسی کامپیوتر قابل دسترس هستند. نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات به صورت دو شماره در سال، مقالات داوری‌شده خود را منتشر می‌کند. رسالت نشریه انتشار موثر و پویای پژوهش‌های پژوهشگران و محققین حوزه "علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات" و انتقال تجربیات ناشی از نوآوری‌های پیاده‌سازی سیستم‌های کاربردی در زمینه‌های علوم و مهندسی جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی متخصصان در راستای گسترش مرزهای فناوری و برقراری ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی است. 

دانلود قالب پیش نویس (مقاله پژوهشی) برای نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات (انجمن کامپوتر ایران)- نسخه 990911

 

راه اندازی سیستم مدیریت نشریه

2019-07-04

 با سلام

از مورخه اول تیر ماه 1398 سیستم مدیریت نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات راه اندازی و دریافت مقالات  صرفاً از طریق این سامانه انجام خواهد گردید.

با احترام

نشریه علوم رایانش و فناوی اطلاعات