نشريه فارسي «علوم رايانش و فناوري اطلاعات»، نشريه انجمن کامپیوتر ایران است که از نشريه علمي پژوهشي علوم و مهندسي کامپيوتر جدا شده است. شماره‌هاي پيشين اين نشريه در سايت نشريه علوم و مهندسي کامپيوتر قابل دسترس هستند. نشريه علوم رايانش و فناوري اطلاعات به صورت دو شماره در سال، مقالات داوري‌شده خود را منتشر مي‌کند. رسالت نشریه انتشار موثر و پویای پژوهش‌های پژوهشگران و محققین حوزه "علوم و مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات" و انتقال تجربيات ناشي از نوآوری‌های پياده‌سازي سيستم‌هاي کاربردی در زمینه‌های علوم و مهندسی جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی متخصصان در راستای گسترش مرزهای فناوری و برقراری ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی است.

به سامانه مدیریت نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات خوش آمدید.

برای ارسال مقاله به این نشریه نیاز است تا در این سامانه ثبت نام نموده و پس از ورود به آن مقاله خود را بر اساس دستورالعمل های گفته شده بارگذاری نمایید.

برای اطلاع از چگونگی کار با سامانه می توانید فایل راهنمای استفاده از سامانه را مطالعه فرمایید.

 

-فرم ها و قالب های مورد نیاز:

 1-دانلود فرم تعارض منافع  

 2- دانلود فرم تعهد نویسندگان  

3- دانلود قالب پیش نویس (مقاله پژوهشی)- نسخه 990911

4- دانلود قالب چکیده انگلیسی - نسخه 980805

 

 ارسال مقاله به نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات