‫ فرایند داوری و پذیرش مقالات و اسامی داوران

نوع داوری:
حداقل 2 داور به صورت یکسو ناشناس- (داوران مقاله برای نویسنده ناشناس هستند.)

فرآیند داوری:
1. دریافت مقاله و بررسی اولیه (جهت رعایت اهداف و ضوابط شیوه‌نامۀ نشریه، بارگذاری شدن فایل های مورد نیاز، بررسی و تأیید اولیه و محور مقاله و تعیین 2 داور): کمتر از یک هفته (در این مدت مقاله برای داوران ارسال می گردد و یا در صورت ناقص بودن فایل های بارگذاری شده و یا قابل داوری نبودن مقاله به هر علت به نویسنده اطلاع داده می شود.)
2. داوران تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 14روز برای بررسی اولیه و پذیرش داوری؛ و 30 روز برای انجام داوری، در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 14 روز.
3. بررسی نظر داوران و اعلام نتیجه اولیه: کمتر از 5 روز از زمان دریافت نظرات داوران (حداقل دو داور) نتیجه اولیه به شرح زیر اعلام می شود:
الف) در صورت رد مقاله توسط دو داور، مقاله رد می شود و فرآیند بررسی مقاله به پایان می رسد. ب) در صورت پذیرش قطعی (بدون نیاز به اصلاح) دو داور، مقاله پذیرش و مقاله وارد فرآیند ویرایش می گردد.(در صورت پذیرش مقاله لازم است که نویسندگان مقاله را مطابق قالب نشریه آماده نمایند) ج) در صورتی که نظر حداقل یکی از داوران مقاله "پذیرش در صورت انجام اصلاحات" باشد، بر اساس نظر داوران ممکن است نتیجه نیاز به "بازنگری کلی" و یا نیاز به "بازنگری جزئی" برای مقاله اتخاذ گردد.
تبصره: در صورت تایید مقاله توسط یک داور و رد مقاله توسط داور دیگر، نظرات داوران و مقاله توسط دبیر مربوطه بررسی و نتیجه که ممکن است هر یک از موارد بالا باشد در مورد مقاله اتخاذ می گردد.
4. مهلت زمانی نویسندگان برای ارسال نسخه اصلاحی مقاله و نامه پاسخ به نظرات داوران (در صورتی که مقاله نیاز به انجام بازنگری جزئی یا بازنگری کلی دریافت کرده باشد): 30 روز و قابل تمدید به مدت 14 روز.
5. بررسی مجدد مقاله و ارجاع مقاله به داوران مربوطه جهت بررسی مجدد مقاله بازنگری شده: کمتر از 5 روز
6. بررسی مجدد مقاله توسط داوران مربوطه: مهلت اولیه 14روز، در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 14 روز.
7- پس از دریافت نظرات داوران در مورد مقاله اصلاحی تصمیم در مورد مقاله برابر بند 3 انجام و فرآیند تکرار می گردد.
*تبصره: برای هر مقاله فقط یک بار تصمیم "نیاز به بازنگری کلی" اتخاذ می گردد و اگر یک مقاله در دور اول داوری "نیاز به بازنگری کلی" دریافت کرد، در صورتی که اصلاحات نویسندگان به گونه ای نباشد که مقاله در دور بعدی داوری پذیرش و یا نیاز به بازنگری جزئی دریافت نماید، مقاله رد خواهد شد.
-به محض پذیرش مقاله، عنوان و چکیده مقاله در قسمت مقالات در دست انتشار قرار داده می شود و مقاله وارد فرآیند ویرایش می گردد.

اسامی داورانی که در دو سال اخیر با نشریه همکاری نموده اند (مرتب شده بر اساس رتبه علمی و میزان همکاری):
دکتر حمید سربازی آزاد، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر میرهادی سیدعربی، استاد دانشگاه تبریز، ایران
دکتر حسين اسدي، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر احسان اله کبیر، استاد دانشگاه تربیت مدرس، ایران
دکتر حميد حاج سيد جوادي، استاد دانشگاه شاهد، ایران
دکتر مهدي صديقي ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
دکتر احمد خونساری، دانشیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر مرجان نادران طحان، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
دکتر محمود دی پیر، دانشیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، ایران
دکتر عبدالرسول قاسمي، دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، ایران
دکتر اسد ا... شاه بهرامی، دانشیار دانشگاه گيلان، ايران
دکتر مهدي كارگهي ، دانشیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر مرجان کوچکی رفسنجانی، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
دکتر مسعود رضا هاشمی، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
دکتر محمدحسین کاظمی، دانشیار دانشگاه شاهد، ایران
دکتر فرشاد صفائي، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، ایران
دکتر فرشاد خون جوش، دانشیار دانشگاه شیراز، ایران
دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت، ایران
دکتر حمید بیگی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر امیر حسین جهانگیر، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر هشام فيلي، دانشیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل، دانشیار دانشگاه گیلان، ایران
دکتر مازيار گودرزي، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر محمدرضا حسینی فرح آبادی، دانشیار پژوهشی دانشگاه Sydney، استرالیا
دکتر سعید گرگین، دانشیار پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات، ایران
دکتر فرناز صباحی، دانشیار دانشگاه ارومیه، ایران
دکتر غلامرضا مرادی، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ایران
دکتر اسفنديار مهرشاهي، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، ایران
دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، دانشیار دانشگاه یزد، ایران
دکتر حمیدرضا صادق محمدی، دانشیار پژوهشی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی، ایران
دکتر مسلم حبیبی، استادیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر امین اله مه آبادی ، استادیار دانشگاه شاهد تهران، ایران
دکتر امین جانقربانی، استادیار دانشگاه سمنان، ایران
دکتر محمدامین فضلی، استادیار دانشگاه صنعتی شریف، ایران
دکتر محمدباقر خدابخشی، استادیار دانشگاه صنعتی همدان، ایران
دکتر شهاب بهجتی ، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران
دکتر محمود نادران طهان، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
دکتر دارا رحمتی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، ایران
دکتر علی مهجور، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران
دکتر عاطفه حسن زاده، استادیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر حسن مطلبی، استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ایران
دکتر احسان ناظرفرد، استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
دکتر حسین همائی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، ایران
دکتر فاطمه قاسمی اصفهانی، استادیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر احمدعلی آبین، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، ایران
دکتر حسین حجت، استادیار دانشگاه تهران، ایران
دکتر محمدحسین شکور، استادیار دانشگاه آزاد، ایران
دکتر تکتم ذوقی، استادیار دانشگاه شریعتی تهران، ایران
دکتر عباس حری، استادیار دانشگاه شهرکرد، ایران
دکتر صادق دری نوگورانی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس، ایران
دکتر مهدی دولتی، دکتری دانشگاه تهران، ایران
دکتر مهران علیدوست نیا، دکتری دانشگاه تهران، ایران
دکتر محمد سبک‌رو، پژوهشگر ارشد پژوهشگاه دانش های بنیادی، ایران
دکتر زهرا رضوانی، پسا دکتری پژوهشگاه دانش های بنیادی، ایران
دکتر رزا اقدم ، پسا دکتری پژوهشگاه دانش های بنیادی، ایران
عبدالله غفاری ششجوانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
سیده باهره حسن پور، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
محمداسماعیل اسمعیلی، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
کامیار گیوه کی، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
رضا شریف نیا، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
امیرحسین زنگنه، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد، ایران
حسن خالقی راد، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
عیسی انامرادنژاد، دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف، ایران
امیر حاج علی خمسه، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، ایران
وحید یادگاری، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، ایران