‫ جستجو در مقالات

جستجو در
بررسی روش‌های موقعیت‌یابی منابع صوتی پهن‌باند مبتنی‌بر تفاوت زمان ورود
جهت‌یابی سریع منابع‌صوت ضربه‌ای مبتنی‌بر تفاوت زمان ورود علامت
ردیابی ابربی‌درنگی اهداف همزمانِ‌متحرک در تصاویر ویدئویی
مدل موقعیت‌یابی متون در داده‌های عظیم تصویری
آشکارسازی چهره انسان در تصاویر دیجیتال
نگاشت و زمان‌بندی همزمان وظایف و ارتباطات انرژی‌آگاه بی‌درنگ در ساختارهای چندهسته‌ای
روش جـدیـد پیش‌بینی لینک در شبکه‌هـای اجتمـاعی مبتنـی بـر مـدل جستجوی گرانشی
شناسایی و ردیابی بی‌درنگ خودروها در سناریوهای حمل و نقل شهری براساس بینایی ماشین