‫ جستجو در مقالات

جستجو در
استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای بهبود مدیریت ارتباط با مشتری
دگربیان: توسعه پیکره متنی فارسی جملات و عبارات معادل به کمک روش جمع‌سپاری
پیش‌بینی رفتار مشتریان بیمه از طریق ترکیب تکنیک‌های داده کاوی
یادگیری عمیق در خلاصه‌سازی چندسندی متون فارسی